موفه ۱۱۰سفید – پوشفیت

موفه: نوعی اتصال برای فراهم ساختن حرکت لوله ها

فواید استفاده از موفه:

1-جلوگیری از شکستگی اتصالات در لوله های اصلی (رایزر) در اثر نشست و یا تنش ساختمان.

2-سهولت در نحوه اجرا ی نصب سیستم فاضلاب ساختمان به دلیل چرخش موفه.

3-بدون نیاز به چسب زدن به دلیل استفاده از اورینگ (واشر اب بندی).

4-سرعت و ازادی عمل در تعویض اتصالات فاضلابی شکسته شده در ساختمان.

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

استاندارد