لوله UPVC پوش فیت (اورینگی) ۳٫۲×۱۱۰

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

استاندارد

سفتی حلقوی (SN)

کاربرد