لوله UPVC پوش فیت (اورینگی) ۴×۱۶۰

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

سفتی حلقوی (SN)

کاربرد

استاندارد