لوله ناودانی ۲٫۲×۱۱۰

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

حوزه کاربرد

استاندارد