لوله برقی ۲×۲۵ UPVC

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

استاندارد