لوله های برقی نسوز ۱-۱۱۲۱۵

 

لوله برقی نسوز: غیر قابل اشتعال، عایق در برابر جریان الکتریسیته ، محافظ سیم برق که از داخل آن عبور می دهند،  محافظ جان افراد از تماس ناخواسته با سیم برق، مورد مصرف در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی.

  • قابلیت خم سرد با فنر مخصوص
  • طبق استاندارد 21-11215 ISIRI
  • به رنگ سفید
  • شاخه 6 متری یکسر کوپله

 

توضیحات

جدول مشخصات لوله های برقی، سفید (بر اساس استاندارد ملی ISIRI 11215-21) -شاخه ۶متری
   قطر (میلیمتر)      ضخامت (میلیمتر)  حوزه کاربرد
۲۰ ۱٫۳  پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۲۰ ۱٫۵   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۲۵ ۱٫۵   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۲۵ ۲   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۳۲ ۱٫۵   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۳۲ ۲   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۴۰ ۱٫۵   پوشش دهنده هادی برف (سیم برق)
۴۰ ۲   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۵۰ ۱٫۵   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)
۵۰ ۲   پوشش دهنده هادی برق (سیم برق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

استاندارد