سه راه °۹۰×۱۱۰×۱۱۰ سفید

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

استاندارد