سه راه ۴۵ درجه- ۹۰ سفید

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

ضخامت (میلیمتر)