سه راه ۴۵ درجه- ۱۱۰ سفید

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

ضخامت (میلیمتر)

استاندارد