زانوی ۹۰ درجه-۱۱۰ سفید

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

استاندارد