بوشن ۱۱۰ سفید

توضیحات تکمیلی

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

ضخامت X قطر(ميليمتر)

110X3.3

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

کاربرد

استاندارد