کلیه محصولات و تولیدات شرکت شیلنگ و لوله خوزستان استانداردهای لازم را مراجع ذیربط دریافت کرده اند و کلیه پارامترهای استاندارد در تولید این محصولات رعایت شده است.   لوله و اتصالات UPVC و نیز اورینگهای مورد استفاده در اتصال لوله و اتصالات از مقاومت خاصی در برابر مواد شیمیایی در دماهای مختلف برخوردار هستند و در خیلی از موارد می توانند جایگزین لوله های گران قیمت استیل شوند شما می توانید با تماس با واحد فروش شرکت شیلنگ و لوله خوزستان و یا تحقیق و توسعه شرکت از میزان مقاومت محصولات در برابر این مواد شیمیایی مطلع گردید. در ادامه می توانید مستندات استانداردهای مربوطه را دریافت و مطالعه نمائید.

 

ردیف      شماره استاندارد                            جدول استانداردهای مرتبط با صنعت PVC  (( ویژگی ها))
     ۱            ۹۱۱۹پلاستیک ها-سیستم لوله کشی پلی ونیل کلراید سخت- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و پسماند ساختمان-ویژگی های لوله، اتصال و سامانه
     ۲             ۹۱۱۸     پلاستیک ها- لوله ها و اتصالات سیستم لوله کشی مورد مصرف-(UPVC) در  تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار-ویژگی ها
     ۳         ۱۲۱۴۲-۱پلاستیک ها-لوله واتصالات پلی ونیل کلراید سخت-سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودان)-ویژگی ها لوله واتصالات و سیستم های مربوط
     ۴         ۱۱۲۱۵-۲۱سیستمهای  لوله محافظ برای مدیریت کابل، سیستم های محافظ لوله صلب
     ۵          ۱۳۳۶۱-۱پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت اول کلیات 
     ۶          ۱۳۳۶۱-۲پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت دوم
      ۷          ۱۳۳۶۱-۳پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت سوم اتصالات
      ۸           ۱۱۱۰۵  پلاستیک ها-لوله ها واتصالات پلی ونیل کلراید سخت-مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابرات مدفون درخاک-ویژگی ها

 

 

 

ISIRI سازمان معتبر استاندارد ملی ایران است و مطابق با سایر سازمان های جهانی به وضع مهم ترین استانداردها در جهت افزایش کیفیت و کارایی محصولات ایرانی می پردازد، چندین استاندارد مهم که توسط این شرکت برای لوله های  پلی اتیلن وضع شده به شرح زیر است

ردیف      شماره استاندارد                              جدول استانداردهای مرتبط با صنعت پلی اتیلن PE  (( ویژگی ها))
   ۱          ۱۴۴۲۷-۱پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن PE- قسمت: ۱ لوله ها
             ۲          ۱۴۴۲۷-۲   پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن PE- قسمت: ۲ لوله ها
   ۳            ۷۶۰۷  پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری- لوله های پلی اتیلن PE برای کاربرد آبیاری
    ۴          ۱۸۶۴۸  پلاستیک ها- روش های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله ها و اتصالات پلی اتیلن PE مورد استفاده در ساخت سامانه های آب رسانی و گاز رسانی
     ۵           ۲۲۵۹۱     پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری تحت فشار از جنس پلی اتیلن (PE) و پلی اتیلن شبکه ای شده (PE-X)- آزمون میدانی نشتی با استفاده از فشار هیدرو ستاتیک