کلیه محصولات و تولیدات شرکت شیلنگ و لوله خوزستان استانداردهای لازم را مراجع ذیربط دریافت کرده اند و کلیه پارامترهای استاندارد در تولید این محصولات رعایت شده است. در ادامه می توانید مستندات استانداردهای مربوطه را دریافت و مطالعه نمائید.

 

ردیف      شماره استاندارد                                               جدول استانداردهای مرتبط با صنعت PVC  (( ویژگی ها))
      ۱            ۹۱۱۹پلاستیک ها-سیستم لوله کشی پلی ونیل کلراید سخت- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و پسماند ساختمان-ویژگی های لوله، اتصال و سامانه
      ۲             ۹۱۱۸     پلاستیک ها- لوله ها و اتصالات سیستم لوله کشی مورد مصرف-(UPVC) در  تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار-ویژگی ها
    ۳         ۱۲۱۴۲-۱پلاستیک ها-لوله واتصالات پلی ونیل کلراید سخت-سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودان)-ویژگی ها لوله واتصالات و سیستم های مربوط
       ۴         ۱۱۲۱۵-۲۱سیستمهای  لوله محافظ برای مدیریت کابل، سیستم های محافظ لوله صلب
       ۵          ۱۳۳۶۱-۱پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت اول کلیات 
        ۶          ۱۳۳۶۱-۲پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت دوم
        ۷          ۱۳۳۶۱-۳پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک وبالای سطح زمین UPVC: قسمت سوم اتصالات
       ۸           ۱۱۱۰۵  پلاستیک ها-لوله ها واتصالات پلی ونیل کلراید سخت-مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابرات مدفون درخاک-ویژگی ها

 

 

لوله و اتصالات UPVC و نیز اورینگهای مورد استفاده در اتصال لوله و اتصالات از مقاومت خاصی در برابر مواد شیمیایی در دماهای مختلف برخوردار هستند و در خیلی از موارد می توانند جایگزین لوله های گران قیمت استیل شوند شما می توانید با تماس با واحد فروش شرکت شیلنگ و لوله خوزستان و یا تحقیق و توسعه شرکت از میزان مقاومت محصولات در برابر این مواد شیمیایی مطلع گردید.