لوله فاضلاب ساختمانی:
انتقال فاضلاب بدون فشار داخل ساختمان با استفاده از کدهای تعریف شده زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

سیستم لوله کشی آن ها، در زمینه تخلیه آب و فاضلاب (دمای بالا و پایین) در داخل ساختمان ها (با علامت B)  و سیستم های تخلیه آب وفاضلاب برای داخل ساختمان ها و نیز در محدوده ساختمان به صورت مدفون در خاک (با علامت BD) که به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می باشد.

 

  • طبق استاندارد ۱-۹۱۱۹ ISIRI
  • به رنگ سفید
  • شاخه ۶ متری یکسر کوپله
  • در سایز های ۲۵۰،۲۰۰،۱۶۰،۱۲۵،۱۱۰،۹۰،۷۵،۶۳،۵۰،۴۰،۳۲