لوله برقی نسوز: غیر قابل اشتعال، عایق در برابر جریان الکتریسیته ، محافظ سیم برق که از داخل آن عبور می دهند،  محافظ جان افراد از تماس ناخواسته با سیم برق، مورد مصرف در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی.

  • قابلیت خم سرد با فنر مخصوص
  • طبق استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ ISIRI
  • به رنگ سفید
  • شاخه ۶ متری یکسر کوپله
  • در سایز های ۲۰،۲۵،۳۲،۴۰،۵۰